Logga in för prov!

Jag talar inte om när jag skall ha prov, jag anser att det är ett praktiskt test.
De som är frånvarande får en ny chans lektionen efter.
Vid giltig frånvaro vid båda tillfällen erbjuder jag senare prov.
Annars blir det 0 poäng och IG på provet.

När eleven har lämnat in provet skall eleven logga ut och lämna salen.


Fusk kan innebära avstängning från kursen och IG i betyg.
På mina prov är fusk, att titta på grannens skärm, prata med någon, att skicka sms, mail, msn och dyl.

Max provtid 40 minuter. Hämta informationen på min sida och Internet.
OBS!!!!! Om du råkar stänga denna sida måste du börja om!
Skriv ej utanför textrutorna! Stäng ej innan läraren fått din utskrift.

Namn:

Lösen:


Betygsskala på alla mina prov:

0 - 5 IG
6 - 9 G
10 - 12 VG
13 - 15 MVG